Ana Sayfa Yaşam 5 Mart 2022 10 Görüntüleme

Jaguar: Kötülüğün seksiliği ve avlanmanın hazzı

Ramon Campos’un yazıp Carlos Sedes’in yönettiği “Jaguar”ı Netflix’te izleyebilirsiniz. “The Photographer Of Mauthaussen” (2018) sinemasının akabinde bir kere daha Nazi vahşetine ve İspanya vatandaşlarının mağduriyetine dikkat çeken dizi, 1962’de, başşehir Madrid’de yaşanan birtakım casusluk olaylarını husus alıyor.

Dizide Franco faşizmi sürdüğü için savaş hatalısı Nazilere doğal barınak imkânı sunan İspanya’da, yasa dışı bir direniş kümesinin değerli bir SS subayı olan Heim’a (bir kampın azapçı doktoruna) ulaşma çabası işleniyor. Heim’ın gerçek bir kişi olduğunu ve dizide anılan toplama kampında doktorluk yaptığını belirtip hikayeyi kısaca aktaralım.

FRANCO İSPANYASI’NDA NAZİ AVLAMAK

“Jaguar”, savaş bitimi yargılamadan kaçıp İspanya’ya sığınan bir küme Nazi artığının kültürlerini yaşattıkları, toplantılar gerçekleştirip giriş-çıkış planlamaları yaptıkları, dahası marşlarını bangır bangır çalabildikleri lüks bir restoranda -Haus’da- açılıyor. İsmini sonradan öğreneceğimiz Isabel, çocukluğunun bir kısmını Mauthaussen toplama kampında geçirmiş, babası gözleri önünde katledilmiş, üstelik cinayeti işleyen subaya hizmet etmeye zorlanmış bir bayan. Zalim subay Otto Bachmann’ı öldürmek için tekrar bir sene boyunca bu restoranda garsonluk yapmış. Lakin tam gayesine ulaşacakken bir örgüt aksiyonunu sabote ediyor ve bayanın yemeğe katacağı zehri sulandırılmış anasonla değiştiriyor. Bu birinci kırılmadan sonra Isabel örgüt tarafından kaçırılıp sorgulanıyor, kendilerine katılmaya ikna ediliyor.

“Görünmez eller” tarafından desteklenen bu örgüte İspanya İç Savaşı’nda Cumhuriyetçiler safında savaşmış, akabinde Fransa’ya geçip direnişçilere katılmış deneyimli Lucena liderlik ediyor. Bahsi geçen toplama kampından kurtulmuş Marse ile Sordo (sağır) ve kamptan sağ çıkamayan bir arkadaşlarının emaneti genç Castro örgütün başka elemanları… Üyeler kendilerini finanse eden güçten habersiz. Bizlerse yalnızca Lucena’nın bir müzede kızı Laura’yı savaşta yitirmiş Ramos ile görüştüğünü biliyoruz. Acılarını intikam alarak dindirmeye çabalayan bu anne örgüte maddi manevi yardım ediyor. Ancak en doruktaki o mu, bir oburu mı anlamak sıkıntı…

Dizi genel sınırlarıyla örgütün Otto Bachmann aracılığıyla Heim’a ulaşma uğraşına odaklanmış. Bu amaç için büyük oynanıyor. Kamufle olunup Nazi artıklarının toplumsal ömrüne sızılıyor. Kaldıkları otel, gittikleri terzi, katıldıkları balo… Çabucak her yerde karşısına çıkıyor Isabel ile Lucena. Çok geçmeden meyvelerini de topluyor, ailenin yakınına sokuluyor, dahası işi bir akşam yemeğine dek götürüyorlar.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA DAİR ANLATILAR VE ‘KÖTÜLÜĞÜN SEKSİLİĞİ’

Dizinin anlatımını kıymetlendirecek, eksileri artıları yorumlamaya çalışacağım ancak öncelikle dizinin de önüne geçen bir çizgiyi belirtmekten yanayım. İkinci Dünya Savaşı muhtemelen sinema tarihinin üzerine en çok eğildiği sosyal-siyasal sorun… Unutulmaz savaş sinemalarının veyahut savaşın toplumsal hayatta yarattığı yıkımı irdeleyen üretimlerin büyük kısmı İkinci Dünya Savaşı eksenli… Bu tercih elbet tartışılır. Tahminen akla uygun sebepler arar, biraz da tarafsız olma savıyla yorumlarsak ikinci savaşın sivrilmesini sinema lisanının gelişimine, savaş sonrası doğan akımların getirdiği zenginliğe ve paylaşım meselesinin nihayete ermese bile süreksiz bir sonuca varmasına bağlayabiliriz. Soğuk Savaş kartları tekrar dağıtıp medyaya yeni roller yüklerken İkinci Dünya Savaşı cezbedici bir gereç sunuyordu. Dahası bu savaşın Avrupa’da bir düşünsel arayışa tahminen hatta bir kültürel değişime taban hazırlaması, tüm dünyada yeni bir ekonomik nizam sağlaması ve elbet Nazi azgınlığının efsaneler türetecek derece yırtıcı boyutlara ulaşması bu mevzudaki sinemaları her devir gündemde tuttu diyebiliriz.

Ayrıyeten iki noktaya değinmeden geçmemeliyiz. İkinci Dünya Savaşı’na yönelik sinemalar ibret bildirmesi açısından haber niteliği de taşıyordu. Yani bir bakıma Birinci Dünya Savaşı’nın şimdi emekleyen sinemaya ikram ettiği “haber filmleri” yerini haber fonksiyonuna sahip bir temaya bırakmıştı. Nasıl haber sinemaları cephelere dair sıcak gelişmeleri aktarıyorsa İkinci Savaş sinemaları de Almanya’nın hezimetini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor ve bu hezimeti hak ettikleri yargısını durmaksızın tekrarlıyordu. Hitler ve etrafında toplananları, daha ötesinde faşist isterinin kuklası olmuş koca bir ulusu görmezden gelen bu hal faşizmin ortaya çıktığı şartları politik olgunluğundan uzaklaştırırken yani dünya savaşlarının temelinde sermaye birikim ıstırabından doğduğu gerçeğini yadsırken bir alay ruh hastasını “yaldızlayıp” önümüze attı. Naziler sonuçta yenilseler dahi “kusursuz savaş makinesi” halinde resmedile resmedile bir karizma kazandılar. Her şeyden önce sapkın ideolojilerine sonuna kadar inanmışlardı. Bir asker toplum yaratamasalar da toplumu kıymetli ölçüde militarize etmişlerdi. Bu bağnaz, bir o kadar “karizmatik” hal, günümüzde amaca konuyor ve faşizme karşı ideolojik gayret verenlerin değilse bile Nazileri veya Nazi artıklarını avlamaya çalışan takımların anlatıları parlıyor.

Bilindik bir örnek vererek başlayayım aklıma gelenleri saymaya: Tarantino’nun 2009 imali olan ve baş avcılığa Brad Pitt’i layık gördüğü “Inglourious Basterds” sineması, savaşın hâlâ sürdüğü yıllarda geçerken Hitler’e düzenlenip muvaffakiyete erişmiş hayali bir suikastı bahis alıyordu. Bu sinemanın yanı sıra Netflix ve Amazon Prime üzere çevrimiçi platformların, beyazperdenin Fransa’dan İspanya’ya, Amerika’ya birçok ülkede aktif yahut emekli Nazilerin “avlandığı” “Hunters” (2020), “Overlord” (2018) vb. üretimlere yer verdiğini söyleyebiliriz. Bu anlatıların ortak yanı “faşistlere anladıkları lisandan karşılık vermeyi” çizgi haline getirmesi ve avlamanın sağladığı hazzı hatta erotik bir gösteriyi beslemesi. Bu anlatılar bir tıp “kötülüğün seksiliği” olarak tabirine kavuşuyor. Kötülük ve ona ödetilen bedel siyasi bir tatminin dışında farklı bulunabilecek bir doyum alanı da açıyor. Yabaniler ve ellerinden kurtulup onları köşeye kıstıran iyi insanların vahşiliğe başvurma hakları, o hakları nasıl ve ne ölçüde kullanacaklarına dönük “tatlı gerilim” bu cins anlatıların çıkış noktası…

SON KURŞUNUN HUKUKA BIRAKILMASI

“Jaguar”ın ise temasına yenilik getirmediğini lakin daha soldan bir bakış yönelttiğini öne sürebiliriz. Bunu da Nazilerin yoldaşlığı karşısına avcıların yoldaşlığını koyarak yapıyor. O denli ki “compañero” dizide en çok duyduğumuz sözlerden… Öte yandan Aztek mitolojisine atıfla Jaguar savaşçı modelinin (isimsiz ve adanmış kahramanların) öne çıkarılması avcı takımın ekip oyununu vurguluyor. Bir emel etrafında birleşmiş bu grubun üyelerinden yana hikayeyi yaralayan bir eksikle karşılaşmasak dahi sonuncu gayenin Hekim Heim’ı tarafsız mahkemeye teslim etmek olması yani adalete hizmet uğraşı “son kurşunun bırakılması” bildirisini veriyor. Bu tıp anlatılarda son kurşunu sıkmaktan imtina eden bir anlayış kelam konusu. Grup herkesi öldürebiliyor. Zalimleri, onlara yarenlik edenleri, karşılarına çıkan herkesi lakin baş düşman nedense “romantik” bir çerçevede muhatap alınıyor ve hataların bedeli türel bir eziyet vasıtasıyla, mahkeme yoluyla ödetilmek isteniyor. Dizinin başında Isabel’in intikamından kolaylıkla vazgeçmesi de bu bildirisi destekliyor bir bakıma. Mahkeme önüne çıkmak kabahatleriyle yüzleşmeleri üzere bir mana taşısa bile daha kestirme yollardan bahsedilemez mi? Anlatı boyunca yasa dışı kalınırken cezayı kesmek noktasında “akla ve tertibe sığınılması”, ne idüğü bilinmeyen yüksek bir adalete başvurma tasası son kelamları lakin hâkim güçlerin söyleyebileceğini ortaya koyuyor. O hâkim güçler ki Hitler haydutluğunu cezalandırırken öteki yandan “savaş suçu”, “insanlık suçu” üzere tarifleri gereksinimleri doğrultusunda yapıyor ve örneğin Japonya’nın iki kentini, Hiroşima ile Nagasaki’yi neredeyse haritadan silen atom bombalarına hiç itiraz getirmiyor. Tahminen o bombaları da adaletin aracı sayıyorlardır, kim bilir!

“Jaguar”ın daha soldan baktığını söyledik. Grup güçlü ve nüfuzlu şahıslarca desteklense de belirli bir antifaşist sınır çekiyor, yeniden Lucena’nın her fırsatta -faşizm neredeyse oraya gidip- savaşması bir sol kültürün ve şuurun eseri… Kısımlar aktıkça heyecan dozu da yükselen dizide kimi mantık yanlışları göze çarpıyor. Nazi avcısı örgüt Nazilerin yoldaşı Franco iktidarının sürdüğü İspanya’da bir arbedeye tutuşuyor. Kuralları ağır lakin birçok vakit ellerini kollarını sallayarak hareket ediyorlar. Bırakalım İspanya’yı, periyodun en Nazi zıddı kapitalist ülkesinde dahi yasa dışı hele sol tandanslı bir örgütün at koşturması pek akıl kârı değil. Bir kısımda Lucena ile Isabel Falanjist subayların ve kaçak Nazilerin merkezi olarak tanıtılan Büyük Kulüp’e rahatlıkla girebiliyor. Fakat son ziyaretlerinde fark ediliyor niyetleri. Bunun ötesinde Almeria kentinde geçen yakın takip kısmında de bir inandırıcılık sorunuyla karşılaşıyoruz. Bachmann’ın konutu karşısında konut kiralayan örgüt günlerce dikizleyebiliyor düşmanlarını. Bu iş bu kadar kolay mıdır? Veyahut on yıllarca diktatörlüğünü sürdürebilen Franco’nun istihbaratı bu kadar zayıf mıydı? Aslında “Jaguar” sıkıntılarını doruğa taşıdığı Hastane kısmında (son bölümde) “inanmayı boş verin, eğlenin, deşarj olun” fikrini benimsediğini açıkça ilan ediyor ve hastanede bir tabur askerle çarpışan örgüt yeniden kefeni yırtıyor. Şüphesiz bu sefer yaralılarla birlikte… Lucena’nın akıbetini bilmesek de dizi bir dönem daha çekilirse onu da döndürecekleri, maceraya kaldıkları yerden devam edecekleri ortada.

JAGUAR’IN İYİ YANLARI

Orta başlığı “iyi yanları” diye attım fakat “Jaguar”ın iyi ve daha çok “idare eder” yanlarına eğilmek istiyorum. Yönetim eder yanından başlayayım. Dizi, takımda renklilik sağlanması bakımından farklı insanları bir ortaya getiren bildik şekli benimsiyor. Avcı takım dindar Marse, genç Castro, toplama kampında ismi hatalı (kapo) kimliğiyle kalan Sorbo ve politik Lucena’dan meydana geliyor. Sonradan katılan Isabel ise topluluğun intikam ateşini tüm şahsında somutluyor adeta. Geriye duygusal serpintiler kalıyor. Sorbo’nun itirafı, Castro’nun genç yaşta vefat korkusu, tanrıyı reddetmek noktasına gelen eski rahip Marse’nin göklerle imtihanı ve Lucena’nın bir türlü kurtulamadığı berbat anıları… Isabel ise kampta hizmetçi olduğundan Nazileri teşhis edecek kadar yakından tanıyan tek kişi. Isabel’in çocukluk anıları ve örgüt üyelerinin çelişkilerine, ferdî hikayelerine yer veren pasajlar doludizgin aksiyonu keserken ekseriyetle yerinde müdahaleler olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan iyi yanlara geçtiğimizde, Marse’nin kişilik istikametinden epey güçlü çizildiğini, özellikle Isabel ile paylaştığı sahnelerde hikayeye derinlik kattığını görüyoruz. Dini referanslar kullanan Marse bir sahnede Buñuel’in “Yokedici Melek” (El Angel Exterminador) sinemasının afişi önünde manalı bir diyalog kurarken devamında, bir geri dönüş sahnesinde yeniden Isabel’e dans öğretiyor, hayat deneyimini paylaşıyor. Buñuel’in sinemasının o devir İspanya’da reaksiyonla karşılandığı biliniyor. Esasen konu bahis sinema Franco’nun davetiyle Viridiana’yı İspanya’da çekip bir kere daha Meksika’ya, sürgündeki ömrüne dönen direktör tarafından çevriliyor. Viridiana’nın da davete karşın Hristiyan öğretiye saldırmasından dolayı senelerce yasaklandığı malum. Burjuvaziyi, kiliseyi ve faşist ideolojiyi her daim aşağılayan üslubu direktörün yıllarca hatta mesleğinin büyük kısmında ülkesinden uzak kalmasına yol açmış. Bu açıdan Marse ile Isabel’i bu sinema afişi önünde buluşturmak aslında ince bir ileti olarak okunabilir. Buñuel nasıl Franco diktatörlüğü ile ideolojik ve kültürel bir çatışma yaşıyorsa dizideki örgüt de İspanyol kökenine rağmen topluma dayatılan kalıplara sığmıyor ve faşistler kadar faşizme karşı direnişe geçen İspanyolların varlığını da bildiriyor. Kaldı ki İspanya Falanjistlerle Cumhuriyet yanlılarının İç Savaşı’ndan çıkmış ve Dünya Savaşı topraklarına uğramasa dahi ters siyasi durumların çarpıştığı, kanla sulanmış bir ülke… “Jaguar” bir taraftan ülkedeki siyasi yarılmayı daha iyi betimleyebilmek ismine sanatsal göndermelere de başvuruyor. Lucena ile Laura’nın tablolar önünde buluşarak yakın geçmişi andıkları sahneler hikayenin geçtiği şartları kavramamıza ve geçmiş-gelecek bağını kurmamıza yardım ediyor.

Gerçek bir karakterden yola çıkılması ise yeniden Tarantinovari bir “tarihi yine yazma” merakına yorulabilir. Heim karakteri tüm o savaş cürmüyle izini kaybettirenlerden… Mısır’a yerleşip Müslüman olmuş ve Tarık Hüseyin Ferit ismini almış. Bu acımasız Nazi hekimi 92’de, Kahire’de ölmüş. “Jaguar” yeni döneminde (devam ederse) tarihin akışını değiştirip bu mevti hızlandırmaya çalışacaktır. Ya da Heim’ı eziyet çeken öbür kurbanların önüne, mahkeme salonuna çıkararak adalet hissini türel yollardan doyuracaktır. Doğal nizama dönülmesiyle “sol” imgesini de bertaraf edecek, bir taşla iki kuş vuracaktır!

**

“Jaguar”a, artık yaka silktiğimiz (yine de kayıtsız kalamadığımız) bir gereçten beslenmesine karşın Nazi avcısı kümenin politik derinliği ve sol kültürden seslenmesi üzere sebepler hasebiyle bir baht verilebilir. Dizi, senaryoda birtakım inandırıcılık sorunları karşımıza çıksa bile periyodu muvaffakiyetle yansıtması, takip sahnelerini ve duygusal kısımları makul dizmesiyle göz dolduruyor. Hem madem İkinci Dünya Savaşı, madem “No Pasaran” ancak daha çok da “Viva la Muerte”! Ne yapalım? Zevk almaya bakacağız!

Gazete Duvar

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
şehirlerarası nakliye | Eryaman Diş | instagram takipçi satın al
hack forum hack forumu hack forum deneme bonusu en iyi casino siteleri slot siteleri
Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ümraniye escort Maltepe escort Kartal escort ankara escort bakırköy escort ataköy escort şirinevler escort bahçeşehir escort escort istanbul gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat Bahsegel Rulet Casino Bahigo google.com.tr deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri Canlı Maç izle bonus veren bahis siteleri taraftarium24 Selçuksports escort istanbul