Ana Sayfa Ekonomi 15 Ocak 2021 9 Görüntüleme

Proje şampiyonu Tahir Nursaçan Hürriyet’in haberindeki savları tek tek yalanladı

Kayseri OSB İdaresi, birtakım basın yayın organlarında yer alan ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün yanı sıra İdare Şurası Lideri Tahir Nursaçan’ı gaye alan savlara ait bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tüm argümanlara tek tek karşılık veren Kayseri OSB İdaresi, “Hürriyet” isimli gazetenin 15.01.2021 baskısında manşetten ve 6. Sayfasında yer alan haberde Türkiye’nin üretim lokomotifi olan Kayseri OSB ve en çok projeye sahip olan İdare Heyeti lideri ile ilgili olarak gerçeği yansıtmayan savların haber ismi altında kamuoyuna duyurulduğu üzülerek görülmüştür. Kayseri için gurur kaynağı olarak görülmesi gereken kişi ve kurumların kişilik haklarını ve prestijini da hiçe sayan en çok da sayın İdare Heyeti Liderimizin şahsını gaye haline getiren ve büyük sayfa resmi de paylaşılarak temelsiz argümanların maksadı haline getirilmesindeki hedef anlaşılamamıştır” tabirleri kullanıldı.

 

 

“Kayseri OSB’miz İdare Heyeti ve Bölge Müdürlüğünce; Kanun, Yönetmelik ve gibisi düzenlemeler ile Genel Heyet kararları çerçevesinde OSB’nin sevk ve yönetimini yürütmek konusunda her vakit hassasiyet gösterildiğini, Yürütülmekte olan tüm iş ve süreçlerde açık, şeffaf, iştirakçi ve hesap verebilir bir anlayışla hareket edildiğini yinelemek isteriz” denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Zaten bu sebepledir ki günlük 700.000 aracın girip çıktığı, 1200 ü aşkın sanayiciye hizmet verildiği OSB mizde 7/24 hiçbir iş aksamadan, en kaliteli hizmet en uygun hizmet bedelleri ile verilmekte, İtfaiyemizle, tasarım merkezimizle ve sayısız projelerimiz hayata geçmiş, yalnızca 2015/2018 yılları ortasında bile 1 milyar 100 milyon Dolarlık yatırım yapılmıştır. İdaremiz vazifeye seçildiği birinci andan beri asla şahsi çıkar ve hırsları ile hareket etmemiş, hiçbir yanlış ve yanlışa düşmemiştir”

 

FETÖ KUŞKUSU İLE İŞ AKDİNE SON VERİLDİ

Açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan incelenin FETÖ kuşkusu ile iş akdine son verilen şahısların şikâyeti ile yapıldığına dikkat çekilerek, “Öncelikle sürecin FETÖ/PYD iltisakı kuşkusu ile iş akitleri kurumumuzca sonlandırılan eski Bölge Müdürlüğü çalışanı ve İdare Konseyimize seçimlerde muhalif olduğu açıkça belli olan (karşı listede seçim kaybeden) birkaç endüstrici şikâyeti üzerine Bakanlık Müfettişleri tarafından bir teftiş ve inceleme geçirilmiş ise de haber içeriğinde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

HARCAMALAR İDARE ŞURASI KARARI İLE YAPILIYOR

Kayseri OSB tarafından yapılan harcamaların şahsi karar ile değil idare şurası kararıyla yaptığının belirtildiği açıklamada, “Öncelikle haberde yer alan harcamaların hiçbiri Tahir Nursaçan tarafından şahsi olarak yapılmamış, gerek Genel Heyet gerekse İdare Heyeti tarafından alınan kararlar çerçevesinde tarzına uygun biçimde yapılmış ve harcama kalemlerinin tamamı için Genel Heyetlerde İdare Heyeti ibra edilmiştir” sözleri kullanıldı.

 OSMANLI ODASI TÜM ZİYARETÇİLERE AÇIK

Osmanlı Odası ile ilgili argümanlara da karşılık verilen açıklamada, Osmanlı Odası ve burada teşhir edilen materyallere ait bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “İlgili oda tüm ziyaretlere kullanıma açık olup, tüm ziyaret ve devlet erkanı toplantılarında kullanıldığına dair birçok fotoğraf ve haber içeriği de mevcuttur. Piyasa bedeli üzerinde veya faturasız olarak alımı yapılmış hiçbir gereç de yoktur. Sayılar gerçekliği yansıtmamaktadır. Ayrıyeten müfettişler tarafından Osmanlı odası harcamalarına ait rastgele bir kabahat isnadı da olmayıp; sadece her ne kadar daha evvel Genel Heyette tartışılmış ve ibra edilmiş ise de ilgili harcama kaleminin yine oylamaya sunulması ve alternatifli olarak bir tahlil bulunması tavsiye edilmiştir” denildi.

BAKANLIĞIN YAPTIĞI İNCELEMEDE HATA HİÇBİR HATA İSNADI BULUNMADI

Makam odasına yapılan harcamalara ait argümanlara da yanıt verilen açıklamada şu tabirler kullanıldı:

“Makam odası ve tefrişatı İdare Şurası ve şahıslar için değil bizatihi Kayseri OSB prestiji ve kurumsal kimliği için yapılmış, Genel Şura bütçesinde yer almış, bir sonraki genel konsey bütçesinde de açıkça ibra edilmiş bir harcamadır. Kaldı ki müfettiş raporunda da açıkça “”yönetici tasarrufu yahut insiyatifi” bağlamında değerlendirilebileceği” ibaresine yer verilmiş bu konuda tarafımıza hiçbir cürüm isnadı ve gibisi de yapılamamıştır.   Bahse mevzu Başkanlık Makam Odası, kalabalık heyet ziyaretleri, üst seviye konuklar ve protokol ziyaretlerinde kullanılmaktadır. Bölgemiz üzere büyük ve güçlü bir yapının görünen yüzü olan makam odasının, birebir vakitte prestijini da yansıtacağı açıktır. Yapılan harcamaların tamamı temsil ve ağırlama makamının tartısı için yapılmış olup, vazife mühleti sonunda da yeni yöneticiler tarafından kullanılacaktır”

“ALINAN TESPİHLER YÜZDE OLARAK KÜÇÜK BİR ORANI KAPSIYOR”

“Tespihlere ait harcamalar da gerçeği yansıtmamakta olup inceleme konusu tespihlerin çok büyük bir kısmının Bölgemiz mescidi için alınmış ve kullanılmakta olduğu kalan kısmının ise, Bölge Müdürlüğümüzü ziyarete gelen konuklarımıza armağan edilmek için alınmış olup, bunların bir kısmı armağan edilmiş, kalanlar ise Bölge Müdürlüğümüzde koruma edilmektedir” denilen açıklamada şu tabirlere yer verildi:

“Takdir edileceği üzere; gerek büyüklük gerekse gelişmişlik seviyesi itibariyle Türkiye’nin önde gelen OSB’lerinden biri olan Bölgemiz, ortalarında üst seviye devlet yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda konuk ağırlamaktadır. Tıpkı biçimde Bölgemizi temsilen iştirak sağlanan toplantı ve davetlerde üst seviye devlet yetkilileri ile temas edilmektedir. İnceleme konusu tespihler, Bölgemizi ziyaret eden konuklarımıza ve Bölgemiz ismine iştirak sağlanan toplantılarda, ortalarında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Meclis Liderimizin da bulunduğu kıymetli devlet adamlarına takdim edilmiştir. Tespih alımları, Bölgemiz bütçesinin “temsil ve ağırlama gideri” kapsamındadır. Bu kalem ise, her yıl OSB Genel Konseylerinde görüşülüp onaylanmakta ve yapılan harcamalar, müteakip Genel Heyetlerde ibra edilmektedir. Teftiş raporunda tüm tespih alımlarına ait bir kıymetlendirme yapıldıktan sonra Camii de kullanılan tespih harcamalarına ait bir sorun olmadığı temsil ağırlama kapsamında kalan ve harcama kaleminin yüzdelik olarak çok az bir kısmını oluşturan harcamanın tekrar Genel Şura Gündemine taşınması istenmiştir. Müfettiş raporunda açıkça “Söz konusu tespihlerin OSB ile ilgili olmayan ikramlara bahis edildiği ya da idare heyeti lideri Tahir Nursaçan ın kendi uhdesinde olduğuna yönelik somut bir kanıt olmadığından sav konusu husus ile ilgili olarak tüzel ve cezai sorumluluk bağlamında değerlendirmeye gidilememiştir.” İbaresine de açıkça yer verilmiştir”

“TELEFONLAR PROMOSYON OLARAK GELDİ”

 Haberde yer alan telefon açıklamasının da gerçeklikten uzan olup bahse husus cep telefonlarının, Turkcell Bağlantı Hizmetleri A.Ş. ile Bölgemiz ortasında yapılan kurumsal abonelik nedeniyle promosyon olarak verildiği tabir edilerek, “Bu telefonlar, Bölgemize her hangi bir maddi külfet getirmediği üzere, telefonlar yerine çizgi kullanım bedellerinde indirim talep etme seçeneğimiz de bulunmamaktaydı. İkram mahiyetinde olduğu ve OSB tarafından para ödenmeden alındığı için demirbaşa kaydedilmemiş ve şahıslara zimmet karşılığı verilmemiştir. Telefonların dağıtımı, gereksinime nazaran gerçekleştirilmiştir. Kayseri OSB’nin kuruluşu tarihinden beri promosyon olarak gelen cep telefonları hiçbir vakit demirbaş listesine kaydedilmemiş; çalışanlara, idare şurası üyelerine ve gerektiğinde sair bireylere ikram olarak verilmiştir. Teamül haline gelen bu uygulama motamot devam ettirilmiş, promosyon olarak Bölgemize gelen telefonlar, şikâyet edenlerin bir kısmı da dahil olmak üzere pek çok şahsa armağan edilmiştir” açıklamasında bulunuldu.

4 YILLIK HARCAMA 4 AYLIK OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Haberde en aldatıcı ve en yanlış bilgilerin de basın yayın harcamalarına ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “ Şikayet eden tarafların algı idaresi ve karalama yaptığı bahislerden biri de kelamda 4,5 ayda basın yayın için harcanan paradır. Bu yalnızca bizlere değil sizlere topluluğunuza da yapılmış bir iftira ve hakarettir. Kamuoyuna yansıyan müfettiş raporunda basın harcamaları 15.05.2015 / 15.09.2019 tarihleri ortasında, yani 4 buçuk yılda yapılan harcama, Bakanlık müfettişleri tarafından  sehven  yapılan bir kusur sonucu 15.05.2019/15.09.2019 olarak kayıt altına alınmıştır.4 buçuk yılda yapılan bir harcamanın yanlış yazım sonucunda 4 ayda yapılmış üzere görünmesi ve yanlış anlaşılmaya neden olacağı dikkate alınarak, 23.03.2020 tarih ve 125179 sayılı yazımız ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bir yazı gönderilmiş, İnceleme Raporunun 110. sayfası sondan bir evvelki paragrafında incelemeye temel periyot yazılırken müfettişler tarafından sehven bir yanılgı yapılarak 15/05/2015 – 15/09/2019 tarihleri yazılması gerekirken, birinci tarih sehven 15/05/2019 olarak yazılmış olup, 4 ayda harcanmış üzere gözüken bu durumun düzeltilmesi talebinde bulunulmuştur” denildi.

Öte yandan Bakanlık tarafından gönderilen yazıda sehven bir yanılgı olduğu belirtilmiş. Açıklamada şu tabirlere kullanılmış:

“T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen 27.03.2020 tarih ve 41122814-663.05 sayılı yazıda; İnceleme Raporunun 110 ve 346’ncı ( özet ve sonuç kısmı ) sayfalarında sondan ikinci paragraflarda “15/05/2015” tarihinin yazılması gerekirken sehven “15/05/2019” tarihinin yazıldığı, bu konunun sehven yapılan bir yazım yanlışı olduğu, raporun ilgili kısmının devamından ve raporda işaret edilen eklerinden açıkça görülebileceği ….” Tabir edilmiştir”

“SEÇİM KAYBEDENLERİN TEMELSİZ İDDİALARIDIR”

Hürriyet Gazetesi’nin yaptığı habere reaksiyon gösterilen açıklamada şu tabirlere yer verildi:

Basın, vereceği haberi tümüyle yanlışsız vermek yükümlülüğü altındadır. Haberin muteber kaynaklardan alındığı konusunda tereddüt yaşanmamalı bu konuda kamuoyuna aydınlatıcı bilgi verilmeli ve haberin gerçekliği en ince detayına kadar araştırıp lakin bundan sonra yayınlanmalıdır. Kurumumuzu ve İdare Şurası liderimizi karalamaya yönelik savların, İdare Heyetimiz karşısında seçim kaybetmeyi içlerine sindirememiş olan bir ekip hazımsız güruhun kendilerini haklı çıkarmak korkusundan ibaret temelsiz telaffuzlardan olduğunu Kamuoyuna hürmetlerimizle bildiririz.

KAYNAK: HABER7

Haber7

| Eryaman Diş | organik takipçi satın al | ISO 9001 Belgesi Fiyatı
hack forum hack forumu hack forum muğla escort fethiye escort bodrum escort marmaris escort deneme bonusu Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı Manavgat Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler istanbul escort bayan mersin escort eryaman escort