Ana Sayfa Siyaset 2 Mart 2021 0 Görüntüleme

Şentop: Yeni anayasa için elimi taşın altına koymaya hazırım!

Siyaset, İktisat ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) yayın organı Kriter Mecmuasına konuşan Şentop, Türkiye’nin yeni Anayasaya gereksinimi olduğunun bir gerçek olduğunu belirterek, “Yeni Anayasa gayesi her vakit bizi heyecanlandırır, heyecanlandırmalı; Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu lisana getirmesinden sonra da büyük bir heyecan duyduğumu söylemeliyim.” tabirlerini kullandı. 

Yeni anayasa çalışmalarına partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin ve üniversitelerin katkıda bulunmasının ehemmiyetine değinen Meclis Lideri Şentop, görüşlerini şöyle aktardı:

“Anayasanın kısımları değil bütünü üzerinden bir tartışma yapılmasının daha hakikat olduğunu düşünüyorum. Bir bütünlük içinde herkes görüşünü ortaya koysun. Mutabık kalınan ve kalınmayan bahisler ortaya konulsun. Yeni anayasayı hayata geçirmek için bir formül bulunur. Mutabık kalınacak bahisler çarçabuk tahlile kavuşturulabilir. Referanduma gerek bile kalmaz. Çünkü milletimiz, aşikâr bir çoğunluğu sağlamak kaydıyla, anayasa yapma yetkisi vermiş Meclis’e. Mutabakat sağlanamayan mevzular için ise son kelam sahibi olan milletimize başvurabiliriz. Yeni anayasa bir ütopya değil, gerçekleşebilir bir şeydir, kâfi ki iyi niyetli olunsun, bunu yapma konusunda her kesim irade göstersin. Türkiye’nin gereksinimi olan yeni Anayasa konusunda ortak bir niyet varsa ben Türkiye Büyük Millet Meclis’i Lideri olarak üzerime düşen ne varsa yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım.” 

“TBMM’YE YENİ ANAYASAYI YAPMAK ÇOK YAKIŞIR”

TBMM Lideri Şentop, “Yeni anayasanın hayata geçirilmesi, siyasetin omuzlarında uzun vakittir varlığını koruyan bir sorumluluktur.” sözlerine yer vererek, şunları kaydetti:

“Benim de içinde bulunduğum 2011’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komitesi iki yıldan fazla çalıştı. O çalışma sırasında birtakım partilerin yeni anayasa konusunda hiçbir somut hazırlıklarının bulunmadığına şahit oldum. O devirde Başbakan olan Sayın Erdoğan bir davette bulundu. Gelin üzerinde mutabık kalınan 60 maddeyi daima birlikte Meclis’ten geçirelim, dedi. Bu davet aslında mutabakatın samimiyetini de test etti. Evvel kabul eden lakin sonra vazgeçenler oldu. Yeni anayasa çalışması bir birikim oluşturmakla birlikte ne yazık ki muvaffakiyete ulaşamadı. O çalışma sırasında hazırladığımız hükümet sistemi önerisi daha sonra, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak 2017’de kabul edildi, yürürlüğe girdi. Lakin 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı 1982 anayasasının üzerinden yıllar geçmesine karşın yeni bir anayasa yapılması muhtaçlığı hiçbir vakit tam olarak ortadan kalkmadı. Bu yüzden bu gereksinimin giderilmesi noktasında ulusal iradenin temsilcisi TBMM’ye yeni anayasayı yapmak çok yakışır. Tam da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yetkilerinin arttığı bir devirde TBMM’nin bu değerli sorumluluğu yerine getirmesi tarihi bir muvaffakiyet olacaktır.” 

CHS YÜRÜTMEYİ GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI HALE GETİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin (CHS) yürütmeyi daha güçlü daha istikrarlı hale getirdiğine işaret eden Şentop, “Hem de yasama organının yasamanın temel işlevi yani kanun yapma ve denetleme işlevlerini daha güçlü ifa edebilecekleri bir sonucu sağlamaktadır. Fakat şunu tabir edeyim öncelikle, bu çeşit hükümet sistemi değişiklikleri dünyada birçok ülkede harika koşullarda gerçekleşmiş ve bir müddet sistemin yerleşmesi için vakit gerekmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Lideri Şentop, Meclis’te, soru önergeleriyle ilgili ve bu bağlamda kontrol yetkisinin kullanılmasıyla ilgili bir gerilemenin olduğu savına da açıklık getirerek, şunları vurguladı:

“Tam bilakis bu devir soru önergelerinin, gerek direkt ve toplamda yanıtlandırılması oranıyla gerekse müddeti içerisinde karşılıklandırılması oranı, evvelki devirlerle, yani parlamenter sistemdeki oranlarla mukayese edildiğinde daha da artmıştır. Şayet bu dataya bakarak Meclis’in kontrol yetkisi bu sistemde azalıyor diyenler varsa, bilgiler onu göstermiyor. Tam tersine bu sistemde bunun arttığını gösteriyor. Bu mevzuyu iki sistem ortasında mukayesede bir kriter olarak kullanan arkadaşlar varsa onlara net olarak söylemek isterim ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde soru önergelerine verilen yanıtlardaki oran artmıştır. Bu, Meclis’in kontrol gücünün arttığı manasına geliyor.” 

İÇTÜZÜĞÜN SİSTEME UYARLANMASI LAZIM

Yeni periyotta Meclis İçtüzüğünün değiştirilmesi ve yeni siyasal sisteme uyarlanması konusuna ait görüşlerini de paylaşan Meclis Lideri Şentop,  “Yeni sistemde Meclis’te İçtüzük’ün değişmesi ve yeni sisteme uyarlanması lazım. Alışılmış bunu söylediğimizde, bu değişikliğin İçtüzük’ün baştan sona farklı bir halde yazılması manasına gelmiyor.” dedi. 

TBMM Lideri Şentop kelamlarını şöyle tamamladı:

“Bizim ihtisas kurulları denilen komitelerimiz lakin Meclis Başkanlığı tarafından kendilerine bir kanun teklifi metni havale edildikten sonra çalışmaya başlarlar ve bu çalışma, önlerinde bulunan teklif üzerinde sürdürülen bir çalışmadır. Bu sebeple kurulların önlerine gelen teklifleri daha derinlemesine kıymetlendirecek, daha evvel yürütmenin yapmış olduğu biçimiyle ilgili kısımların görüşlerini almak üzere, tesir tahlili yapmak üzere, hususun öbür kanunlarla alakasını kıymetlendirmek üzere, yapılacak düzenleme sonuçlarının ne olacağına dair değerlendirmeler yapmak üzere birçok konunun, tabiri caizse bir mutfak çalışmasının kurulda gerçekleştirilmesi lazım. Bunun için Meclis’teki komitelerin çalışma tekniklerinden, çalışma mühletlerine tekrar çalışma kapasitelerine kadar birçok bahsin İçtüzük’te kıymetlendirilmesi ve yasama mutfağının kurullarda olacak halde bir düzenlemenin yapılması gerekir. Bu hem kurulları etkin kılacak hem milletvekillerimizin çalışma imkanlarını arttıracaktır. Bunun üzere diğer kimi konularda da yapılacak değişikliklerle yeni sisteme uygun bir İçtüzük’ün parlamentonun çalışma imkanlarını ve performansını arttıracağını düşünüyorum. Daha evvel parlamenter sisteme nazaran hazırlanmış hatta iki meclisli parlamenter sisteme nazaran hazırlanmış bir İçtüzük var elimizde, 1973 tarihli. Bizim yeni sisteme nazaran bir İçtüzük hazırlamamız gerekir. Bu, Meclis’in çalışmalarını daha güçlü kılacak, tesir ve hız kazandıracaktır.”

Haber7

hack forum gaziantep escort gaziantep escort